2. Как е устроена съдовата стена?

Стената на кръвоносните съдове е устроена по един общ за организма модел. Отвътре тя е постлана с непрекъснат слой от плоски клетки - ендотел. Той се обгръща отвън от гладка мускулатура и съединителна тъкан. Степента на развитие на тези обвивки зависи от напрежението на стената, което се определя от кръвното налягане въздействащо върху съдовата стена и калибъра на съда. С различните стойности на тези фактори се обясняват различията в степента на развитие на стената.

От анатомична гледна точка съдовете се делят на (подредени по посока на движението на кръвта):

  • артерии
  • артериоли
  • метаартериоли
  • капиляри
  • венули
  • вени