1. Каква е функцията на кръвоносните съдове?

Циркулацията на кръвта се осигурява от сърцето, което непрекъснато изпомпва кръв в артериалните съдове, чрез които тя стига до всички органи и тъкани, а след това посредством вените се връща обратно към сърцето. То представлява една синхронно работеща двойна помпа, всеки дял на която е свързан с отделна затворена съдова система. Дясната камера изхвърля в белодробната артерия венозна кръв, която достига алвеоло-капилярната преграда на белия дроб, където отдава въглероден двуокис и поема кислород, след което се влива в лявото предсърдия. Тази част от кръвообращението е известна като белодробно кръвообращение (ост. "малък кръг на кръвообращение"). Лявата камера изпомпва постъпилата от лявото предсърдие кръв в аортата, откъдето тя чрез артериите стига до капилярите на всички органи и ги снабдява с кислород, енергийни и пластични източници, след което посредством вените се връща в дясното предсърдие. Този дял на съдовата система се нарича системно кръвообращение (ост. "голям кръг на кръвообращението").

От функционална гледна точка кръвоносните съдове, които изграждат системното кръвообращение се делят на:

  • амортизиращи (модериращи) – намаляват големите колебания в налягането, породени от работата на сърцето и създават едно стабилно артериално налягане. Това са артериите с различен калибър.
  • съпротивителни (резистентни) – оказват голямо и бързо променящо се съпротивление на кръвния поток и по такъв начин регулират регионалното (на местно ниво)кръвоснабдяване, като по този начин допринасят за поддържане на диастоличното артериално налягане. Това са артериолите.
  • обменни съдове – осигуряват двупосочна обмяна на вода, соли и други съставки на плазмата и тъканните течности през техните стени. Това са капилярите и венулите.
  • капацитивни (обемни) съдове – в тях се съдържа по-голямата част от кръвния обем. Променяйки лесно своя диаметър, те могат да предизвикат изменение в обема и разпределението на кръвта в кръвоносната система и количеството кръв, постъпващо в сърцето. Това са вените.

В зависимост от налягането, което съществува в съдовата система, тя се дели на две големи части:

  • система на ниско кръвно налягане – големите и малките вени, дясното предсърдие, дясна камера, белодробната артерия, и лява камера по време на диастола
  • система на високо кръвно налягане – лява камера по време на систола, големите, средните и малките артерии

Сърцето се включва между двете системи.