1. Какви са функциите на щитовидната жлеза?

Тиреоидните хормони повлияват почти всички тъкани и органи в тялото. Общо, действието им се свежда до:

  • повишаване на кислородната консумация
  • повишаване на топлопродукцията (калоригенезата)

Действието върху растежа и телесното развитие е свързано с активиране на белтъчната синтеза.

Действието върху въглехидратния и липидния метаболизъм се изразява в активиране обмяната на въглехидратите, използването на глюкозата в клетката и разграждането на гликогена, както и разграждането на мастите.

Действие върху белтъчния метаболизъм – анаболно действие, необходимо за растежа и развитието.

Чрез посочените вече механизми тиреоидните хормони оказват ефект както върху сърцето, така и върху периферните съдове. При излишъкът им се наблюдава силно учестяване на сърдечната дейност и увеличаване на минутния обем на сърцето, както разширяване на периферните съдове (вазодилатация).

Тиреоидните хормони са от особена важност за развитието и нормална функция на нервната система. При вродена липса на щитовидна жлеза или при увреждането и в ранно детство, освен смущения в ръста се наблюдава и силно изоставане в умственото развитие – кретенизъм. В по-късна възраст намалената функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм) е налице забавена мисловна дейност, сънливост и апатия. При излишък на тиреоидни хормони (хипертиреоидизъм) болните са с повишена нервна възбудимост, оплакват се от безсъние, треперене на крайниците.