1. Как функционира млечната жлеза?

Лактацията е процес на секретиране на мляко от млечните жлези след раждането. Предизвиква се от увеличена секреция на хормона пролактин от хипофизата и 12-36 часа след раждането млечните жлези започват да отделят пълноценен млечен секрет. Нормално до момента на раждането секрецията на пролактин е потисната. Предполага се, че внезапното спадане на нивото на прогестерона и естрогените след отделянето на плацентата (която ги произвежда по време на бременността) освобождава секрецията на пролактина и секреторния апарат на млечните жлези.

За подготовката на млечните жлези за лактация имат значение и секретираните от плацентата естрогени и прогестерон. В резултат на действието на плацентарните хормони към края на бременността размерите на млечните жлези значително нарастват, те са богато кръвоснабдени.

Пълноценната лактация изисква стимулация от пролактин, секретиран от предния дял на хипофизната жлеза.

2. Как е устроена гърдата (млечната жлеза)?

Млечната жлеза представлява съвкупност от 15-20 жлези, които се смятат за видоизменени потни жлези. Големината на млечната жлеза е твърде разнообразна, но в повечето случаи тя се простира от ІІ-ро до ІV-то ребро.

Кожата на млечната жлеза е тънка и нежна. През нея прозират подкожните вени. У полово зрялата жена в центъра на куполообразно оформената жлеза се разполага кръгло поле от интензивно пигментирана кожа с диаметър от 1,5-2,5 см. – ареола. В центъра на ареолата се разполага т.н. мамила.

Млечната жлеза е изградена от две основни съставки:

  • строма
  • паренхим

Паренхимът се състои от 15-20 кръгово разположени дяла, изолирани един от друг от стромата на жлезата. Всеки дял има собствен млечен канал, който се насочва към мамилата.

Извън периодите на бременност и лактация (производство на кърма) жлезния дял се състои от разположени нарядко тръбички, групирани в делчета. През време на бременността жлезната тъкан се подлага на бързи промени – подготовка за лактация. Жлезните тръбички се трансформират в мехурчета (алвеоли), чийто стени са покрити от клетки, които в края на бременността и в последващия период на кърмене отделят секрет – майчино мляко.

Стромата на млечната жлеза е изградена от съединителна и главно мастна тъкан. В основата на жлезата един слой от мастна тъкан изолира паренхима от предната гръдна фасция.