2. Как е устроена гърдата (млечната жлеза)?

Млечната жлеза представлява съвкупност от 15-20 жлези, които се смятат за видоизменени потни жлези. Големината на млечната жлеза е твърде разнообразна, но в повечето случаи тя се простира от ІІ-ро до ІV-то ребро.

Кожата на млечната жлеза е тънка и нежна. През нея прозират подкожните вени. У полово зрялата жена в центъра на куполообразно оформената жлеза се разполага кръгло поле от интензивно пигментирана кожа с диаметър от 1,5-2,5 см. – ареола. В центъра на ареолата се разполага т.н. мамила.

Млечната жлеза е изградена от две основни съставки:

  • строма
  • паренхим

Паренхимът се състои от 15-20 кръгово разположени дяла, изолирани един от друг от стромата на жлезата. Всеки дял има собствен млечен канал, който се насочва към мамилата.

Извън периодите на бременност и лактация (производство на кърма) жлезния дял се състои от разположени нарядко тръбички, групирани в делчета. През време на бременността жлезната тъкан се подлага на бързи промени – подготовка за лактация. Жлезните тръбички се трансформират в мехурчета (алвеоли), чийто стени са покрити от клетки, които в края на бременността и в последващия период на кърмене отделят секрет – майчино мляко.

Стромата на млечната жлеза е изградена от съединителна и главно мастна тъкан. В основата на жлезата един слой от мастна тъкан изолира паренхима от предната гръдна фасция.