1. Каква е функцията на семенникът (тестисът)?

Основния хормон, секретиран от тестиса, е тестостеронът. Малки количества тестостерон се секретират и от яйчника, а сходни с неговото действие стероидни хормони (андрогени) се секретират от надбъбречната кора и у двата пола. От друга страна, тестисът секретира и малки количества естрогени.

Ефектите на тестостерона и на сходните с него стероидни хормони (андрогени) е повлияване на белтъчната синтеза и развитието на първичните и вторични полови белези. Тестостеронът стимулира и смъкването на тестиса в скротума.

Анаболният ефект върху белтъчната обмяна е второто важно действие на тестостерона и особено на някои негови синтетични аналози. Той стимулира синтезата на протеини предимно в мускулната и костната тъкан, с което увеличава мускулната маса и потенцира костния растеж.

Други ефекти на андрогенните хормони са увеличаване на броя и активността на мастните жлези в кожата и склонност към възпалителни процеси в тях (акне), оплешивяване.

При намалени или липсваща секреция на тестостерон промените в организма зависят от възрастта, когато са настъпили.

Кастрацията след пубертета не се отразява съществено върху способността за извършване на полов акт, въпреки известно намаляване на половото влечение. Вторичните полови белези също се запазват, вероятно поддържани от бъбречните андрогени.

Кастрацията преди пубертета задържа развитието на първичните и не дава възможност за поява на вторичните полови белези у мъжа. Такива индивиди се отличават с висок ръст, дълги крайници, телесно оформяне от женски тип, инфантилен пенис, висок и тънък глас и оскъдно окосмяване само в областта на пубиса и подмишниците – картина, типична за т.н. евнухоидизъм.

Повишената секреция на андрогени има клинично значение предимно за жените, но ако се развие преди пубертета – и за мъжете. В първия случай се развива маскулинизация (вирилизъм) с поява у жената на характерни за мъжа вторични полови белези (брада, мустаци, груб глас), а във втория – преждевременен пубертет или псевдопубертет.

2. Как е устроен семенникът (тестисът)?

Семенникът – тестис – е чифтен орган – произвежда мъжките полови клетки (сперматозоиди) и мъжкия полов хормон – тестостерон. Тестисът е овално тяло, леко удължено и приплеснато встрани. Левият тестис обикновено малко по-голям от десния и стои по-ниско от него. Дължината на тестиса е около 40-45 мм. Върху него е разположен надсеменникът. Семенниците се разполагат в кожна гънка наречена скротум извън тялото. Това разположение е свързано с обстоятелството че за нормалната сперматогенеза (образуване на сперматозоиди) оптималната температура е по-ниска от тази в коремната кухина.

Семенникът е покрит от плътна обвивка. Структурата му е делчеста, като всяко делче съдържа 1-3 извити семенни каналчета, които се свързват помежду си и образуват лабиринт. От тях започват 12-18 изнасящи каналчета, които се насочват към надсеменника.

В извитите семенни каналчета се развиват сперматозоидите – мъжките полови клетки. Те имат т.н. хаплоиден хромозомен набор (хромозомния набор на човека е диплоиден – 46 хромозоми, хаплоиден – 23 хромозоми). При сливането на мъжката и женската полова клетка при оплождането, диплоидния хромозомен набор от 46 хромозоми се възстановява, като по този начин се предава наследствеността на новия организъм от двамата родители.

Хормоналносекреторната функция на тестиса се осъществява от т.н. Лайдигови клетки, които произвеждат тестостерон. Под влиянието на този хормон се развиват вторичните полови белези на мъжа.

Семепроводът е продължение на канала на надсеменника. Дължината му е около 50 см., сечението около 3 мм. Вследствие на силно развитата мускулатура той има сравнително твърда на пипане консистенция.

По протежението на семепровода се различават следните части:

  • семенникова – къса, разполага се на задната повърхност на семенника
  • фуникуларна – влиза в състава на семенната връв
  • ингвинална – дълга около 4 см., и се разполага в слабинния (ингвинален) канал

тазова – разположена в кухината на малкия таз, преминавайки през простатната жлеза се съединява с пикочния канал.

Стената на семепровода е изградена от 3 слоя:

  • лигавица
  • мускулатура
  • съединителна тъкан

Мускулния слой е изграден от 3 подслоя – външен и вътрешен надлъжен слой и среден – циркулярен. Съкращенията на надлъжната мускулатура създава вакуум, всмукващ сперматозоидите, а циркулярният чрез ритмични съкращения ги изтласква напред.

Семепроводът е главен резервоар на сперматозоидите – той ги освобождава по време на еякулация.