1. Какви са функциите на пениса във връзка с половия акт?

За разлика от животните, сексуалната мотивация (либидото)и поведение при човека зависят до голяма степен от психични и социални фактори. Те се разглеждат подробно в сексологията – един сравнително нов клон на медицинската наука. Сексуалната мотивация и поведение се регулират от половите хормони, но те не са от решаващо значение за сексуалната активност на човека.

Ерекцията при мъжа представлява физиологичен рефлексен процес, който води до увеличаване на размерите и тургора на пениса при полова възбуда. Рефлексът се осъществява с участието на т.н. генитоспинален център, разположен в гръбначния мозък, и влиянието на мозъчната кора.

Еякулацията също е рефлексен акт и включва два етапа – в първия етап се предизвиква контракция на гладките мускули на семепроводящите пътища, семенните мехурчета и простатата, при което спермата се придвижва към вътрешната част на уретрата. Втория етап се предизвиква от контракцията на булбокавернозния мускул, чрез която спермата се изхвърля от уретрата.

2. Как е устроен пенисът?

Мъжкият полов член е копулативен орган. На него се различават три части:

  • корен – най задната част, с която се прикрепва към тазовите кости
  • тяло – с цилиндрична форма, леко приплеснато отгоре и отдолу
  • главичка - разположена в предния край с конична форма

На върха на главичката се отваря пикочния канал. Пенисът е изграден от пещеристи тела, към които отдолу заляга едно спонгиозно (гъбесто) тяло. Предните краища на пещеристите тела са заострени, а задните им части се раздалечават и образуват две крачета, с които се прикрепят към долните повърхности на двете лонни кости на таза. Двете тела са срастнали помежду си. Спонгиозното тяло заляга в улея, образуван от долепените едно до друго пещеристи тела и в двата си края се разширява. Назад то образува продълговато разширение наречено луковица, а разширението в предния край представлява главичката на пениса. Във вътрешността на спонгиозното тяло преминава пикочния канал.

Двете пещеристи и спонгиозното тяло са обвити с фасция, подкожие и кожа. Предната част на кожата представлява гънка, която не е срастнала с подлежаща тъкан – нарича се препуциум.

Трите тела съдържат във вътрешността си кухини, които в отпуснато състояние на пениса са цепковидни, а при ерекция се изпълват с кръв и разширяват.

Големината и консистенцията на половия член се изменят в зависимост от кръвонапълването на пещеристите пространства. Копулативната функция на пениса може да се осъществява само след изпълването на пещеристите пространства с кръв, при което той придобива твърда консистенция и се изправя – това състояние се нарича ерекция.

Механизмът на ерекция е сложен физиологичен процес в който участва в голяма степен и психологична компонента. Разстройствата на този процес имат ефект върху както върху копулативната функция на мъжа, така и върху психичното и емоционално равновесие и здраве.