2. Как е устроен пенисът?

Мъжкият полов член е копулативен орган. На него се различават три части:

  • корен – най задната част, с която се прикрепва към тазовите кости
  • тяло – с цилиндрична форма, леко приплеснато отгоре и отдолу
  • главичка - разположена в предния край с конична форма

На върха на главичката се отваря пикочния канал. Пенисът е изграден от пещеристи тела, към които отдолу заляга едно спонгиозно (гъбесто) тяло. Предните краища на пещеристите тела са заострени, а задните им части се раздалечават и образуват две крачета, с които се прикрепят към долните повърхности на двете лонни кости на таза. Двете тела са срастнали помежду си. Спонгиозното тяло заляга в улея, образуван от долепените едно до друго пещеристи тела и в двата си края се разширява. Назад то образува продълговато разширение наречено луковица, а разширението в предния край представлява главичката на пениса. Във вътрешността на спонгиозното тяло преминава пикочния канал.

Двете пещеристи и спонгиозното тяло са обвити с фасция, подкожие и кожа. Предната част на кожата представлява гънка, която не е срастнала с подлежаща тъкан – нарича се препуциум.

Трите тела съдържат във вътрешността си кухини, които в отпуснато състояние на пениса са цепковидни, а при ерекция се изпълват с кръв и разширяват.

Големината и консистенцията на половия член се изменят в зависимост от кръвонапълването на пещеристите пространства. Копулативната функция на пениса може да се осъществява само след изпълването на пещеристите пространства с кръв, при което той придобива твърда консистенция и се изправя – това състояние се нарича ерекция.

Механизмът на ерекция е сложен физиологичен процес в който участва в голяма степен и психологична компонента. Разстройствата на този процес имат ефект върху както върху копулативната функция на мъжа, така и върху психичното и емоционално равновесие и здраве.