1. Как функционира пикочният мехур?

Пикочния мехур се напълва постепенно от малките порции урина, които постъпват от уретерите на интервали от 2-3 минути. Неговото изпразване, обаче, се извършва периодично и зависи от обема на събраната урина. Когато количеството на събраната урина достигне около 200 мл., напрежението в мехура е все още незначително. По-нататъшното напълване предизвиква стъпаловидно покачване на налягането. Когато обемът достигне 300 мл.,се поражда усещане за дискомфорт, което при обем около 400 мл., преминава в надлежаща нужда за изпразване на пикочния мехур

Изпразването на пикочния мехур представлява рефлекс, който се регулира както от вегетативната нервна система, така и от мозъчната кора (волево). Напълването на пикочния мехур възбужда разположените в стената на пикочния мехур стреч-рецептори (рецептори, реагиращи на разтежение), които изпращат импулси до гръбначния мозък където се намира вегетативният парасимпатиков център регулиращ микцията. Това води до изпразване на мехура. Коровият контрол на уринирането се изразява в неговото задържане, усилване и дори волево (съзнателно) предизвикване.

Волевото задържане на микцията у децата се формира постепенно с развитието на сложните взаимоотношения между кората на главния мозък и подкоровите вегетативни структури.

Денонощното количество на урината (диурезата) при нормални условия на живот и приемане на течности се движи между 1 и 1,5 литра. То зависи от приетата и отделената по други пътища вода. Минималната диуреза, която осигурява екскрецията на образуваните в организма крайни продукти на обмяната е около 500 мл. Това количество е известно като задължителен обем на урината.

При увреждане на бъбреците (нефрит, пиелонефрит) концентрационната и резреждаща способност отпадат и концентрацията на урината е близка до тази на ултрафилтрата. При увреждане на гломерулите (гломерулонефрит) или тубулите в урината се установява белтък (протеинурия).

2. Как е устроен пикочният мехур?

Пикочният мехур е орган с резервоарна функция, в който се събира урината. Той притежава три отвърстия – с две от тях се отварят двата пикочопровода, а от третото започва пикочния канал. Вместимостта на пикочния мехур е индивидуално различна – средно 500-700 мл. Големината, формата и положението му зависят от степента на напълване.

Пикочният мехур се разполага изцяло в малкия таз. При изпълване, дъното му се издига нагоре и придобива формата на яйце. Долната му част е фиксирана към дъното на малкия таз. При мъжа пикочния мехур заляга и сраства отдолу с простатната жлеза, която обхваща началото на пикочния канал. Това създава предпоставки за нарушено уриниране при болестни процеси на простата, най честия от които е доброкачественото уголемяване на жлезата при голям процент от мъжете над 55 г. възраст.

Стената на пикочния мехур е изградена от три слоя:

  • лигавица
  • мускулатура, изградена от три слоя – надлъжни и циркулярни мускулни влакна
  • външна съединително тъканна обвивка

Мускулатурата на пикочния мехур играе важна роля в изпразването му по време на уриниране.