1. Как функционира пикочният мехур?

Пикочния мехур се напълва постепенно от малките порции урина, които постъпват от уретерите на интервали от 2-3 минути. Неговото изпразване, обаче, се извършва периодично и зависи от обема на събраната урина. Когато количеството на събраната урина достигне около 200 мл., напрежението в мехура е все още незначително. По-нататъшното напълване предизвиква стъпаловидно покачване на налягането. Когато обемът достигне 300 мл.,се поражда усещане за дискомфорт, което при обем около 400 мл., преминава в надлежаща нужда за изпразване на пикочния мехур

Изпразването на пикочния мехур представлява рефлекс, който се регулира както от вегетативната нервна система, така и от мозъчната кора (волево). Напълването на пикочния мехур възбужда разположените в стената на пикочния мехур стреч-рецептори (рецептори, реагиращи на разтежение), които изпращат импулси до гръбначния мозък където се намира вегетативният парасимпатиков център регулиращ микцията. Това води до изпразване на мехура. Коровият контрол на уринирането се изразява в неговото задържане, усилване и дори волево (съзнателно) предизвикване.

Волевото задържане на микцията у децата се формира постепенно с развитието на сложните взаимоотношения между кората на главния мозък и подкоровите вегетативни структури.

Денонощното количество на урината (диурезата) при нормални условия на живот и приемане на течности се движи между 1 и 1,5 литра. То зависи от приетата и отделената по други пътища вода. Минималната диуреза, която осигурява екскрецията на образуваните в организма крайни продукти на обмяната е около 500 мл. Това количество е известно като задължителен обем на урината.

При увреждане на бъбреците (нефрит, пиелонефрит) концентрационната и резреждаща способност отпадат и концентрацията на урината е близка до тази на ултрафилтрата. При увреждане на гломерулите (гломерулонефрит) или тубулите в урината се установява белтък (протеинурия).