1. Каква е функцията на бъбрека?

Бъбреците са основен екскреторен и хомеостатичен орган (хомеостаза – поддържане на вътрешното равновесие на организма), чрез който се елиминират крайните продукти от обмяната на веществата – урея, пикочна киселина, креатинин, амоняк – и се регулира постоянството на вътрешната течна среда на организма - постоянството на вода, рН, осмоларитет, електролити и др.). Тази екскреторна и хомеостатична дейност се осъществява посредством три основни процеса:

  • гломерулна филтрация
  • тубулна резорбция
  • тубулна секреция

Основната функция на гломерулите се свежда до филтриране на кръвта, преминаваща през тяхната съдова мрежа, в резултатна което се образува т.н. първична урина (ултрафилтрат), който след това преминава в каналчетата на нефрона. Поради относително високата пропускливост както на гломерулния ендотел, така и на баумановата капсула ултрафилтратът съдържа всички съставки на плазмата, включително и малко количества нискомолекулярен албумин.

Ако се сравни съставът на първичната с крайната урина, ще се установят големи различия. Някой от съставките са многократно по-концентрирани, други са намалели или съвършено липсват. Това показва, че при преминаването си през тубулите първичната урина търпи редица промени. Два основни процеса характеризират дейността на тубулния апарат – обратна резорбция и секреция. За разлика от процесите на формиране на първичната урина те са резултат не само на пасивно преминаване през клетъчните мембрани под влияние на дифузия, филтрация и осмоза, но и в резултат на механизми изискващи енергия – активен транспорт.

Някои органични съставки на кръвта се намират в тубулната урина в по-голяма концентрация, отколкото в гломерулния ултрафилтрат. Това е в резултат на тубулната секреция. Два са основните секреторни механизма:

  • секреция на органични киселини
  • секреция на органични основи

Същевременно бъбреците са орган с вътрешна секреция – в тях се произвеждат няколко групи хормони, които имат значение за цялостната дейност на организма:

  • ренин
  • бъбречен еритропоетичен фактор
  • бъбречни простагландини – бъбречен каликреин
  • 1,25-дихидроксихолекалциферол