2. Какво е анатомичното устройство на мускула?

Скелетните мускули притежават централна, активна част – мускулно тяло, и крайни части – сухожилия. По отношение на своята форма и големина мускулите показват голямо разнообразие:

  • вретеновиден мускул
  • едноперест мускул
  • двуперест мускул
  • плосък мускул
  • пръстеновиден мускул

Мускулите биват прости и сложни. При простите мускулното тяло е единно и завършва с два края, а при сложните то е разделено на част от протежението му. Мускулите с две и повече глави започват от различни места с отделни глави, които след това се обединяват в общо тяло, завършващо с общо сухожилие върху едно залавно място. Такива мускули се срещат в областта на крайниците. При мускулите с много крайни сухожилия единното мускулно тяло се разделя на отделни коремчета, които продължават в отделни сухожилия и се прикрепват на различни места.

Основната съставка на скелетните мускули са напречнонабраздените мускулни влакна. Те са носители на основното свойство на мускулите – способността за съкращение. Мускулните влакна са два вида – червени и бели, имат различия в устройството и функциите си. Повече са червените мускулни влакна, белите са сравнително малко – мимически, мускули на езика.

Мускулните влакна се обединяват в първични снопчета. Снопчето съдържа 10 до 50 мускулни влакна. Първичните снопчета са покрити със съединителна тъкан и се обединяват в различни по големина вторични снопчета, които също са обвити в съединителна тъкан. По системата от съединителнотъканни обвивки на мускула преминават кръвоносни съдове и нервни влакна. До всяко мускулно влакно достигат разклонения на моторните нерви, където завършват с нервно-мускулен синапс (моторна плочка).

При съкращаване на мускулите дължината на техните влакна намалява с 25 до 50%, което се съпровожда от съответно увеличение на дебелината им. Силата на мускулите се измерва с тежестта, която те могат да п преодолеят при максимално напрежение.