1. Какви са физиологичните особености на костите?

Костната структура е в пряка зависимост от сложни метаболитни процеси в организма. Регулацията на костното изграждане и разграждане зависи от наличието и действието на определени хормони, които въздействат върху функцията на костните клетки - остеокласти и остеобласти.

2. Какво е анатомичното устройство на костите?

Костите в тялотона човека показват голямо разнообразие по отношение на своята форма и вътрешно устройство. Според формата си те биват дълги, къси и плоски, като някои кости не могат да с вместят в тази класификация – те са с неправилна форма. Различават се два вида костно вещество:

  • компактно – повърхностен слой и се обозначава като кортикално костно вещество
  • спонгиозно – съдържа малки кухини изпълнени с червен костен мозък, отделени една от друга чрез костни гредички

Костта е покрита с тънка пластинка от съединителна тъкан, с изключение на местата на залавяне на връзки, сухожилия и ставен хрущял. Тази пластина се нарича периост.

Ендостът покрива стените на вътрешните кухини на костите и разделя костната тъкан от костния мозък. Ендостът участва във формирането на костната тъкан чрез своите клетки – остеобласти и остеокласти, чиято дейност е свързана с образуване и разрушаване на костта.

  • Дългите кости се разполагат в крайниците. Съставени са от дълга средна част, диафиза, и две крайни части – епифизи. Между епифизата и диафизата се намира къс участък – метафиза. Диафизата се изгражда от дебел слой компактно вещество, във вътрешността и е разположен т.н. медуларен канал изпълнен с костен мозък, който при децата е червен а при възрастните – жълт. Епифизите се изграждат от спонгиозно вещество, покрито отвън от тънък кортикален слой.
  • Къси кости са костите на китката, костите в задната час на ходилото, телата на прешлените и др. Те са изградени от спонгиозно вещество покрито от тънък кортикален слой.
  • Плоски са костите на черепния покрив, гръдната кост, лопатката, хълбочната кост, според някои автори и ребрата. Изградени са от два слоя компактно вещество с различно дебел слой спонгиозно вещество между тях.
  • Костите с неправилна форма се намират предимно в областта на лицевия череп и черепната основа. Някой от тях съдържат въздухоносни кухини, покрити с лигавица, поради което се обособяват в отделна група – пневматизирани кости.

Повече информация за анатомия на: