1. Какви са основните функции на кожата?

Повърхността на кожата е между 1,5 и 2 квадратни метра за възрастен човек с телесно тегло около 70 кг. Кожата има следните основни функции:

  • предпазна функция – роговият слой предпазва нашето тяло от увреждащи агенти и загуба на вода. Ако този слой се отстрани, загубата на вода може да нарастне 10-20 пъти. Характерната за роговия слой кисела реакция (рН 5-6,5) е пречка за проникването и развитието на микроорганизми в кожата и в организма изобщо. Чрез формирането в нея на пигмента меланин, организмът се предпазва до известна степен от по-дълбокото проникване на ултравиолетовите лъчи.
  • отделителна функция – посредством потни и други жлези в кожата от организма се отделят редица крайни продукти на обмяната на веществата, и се регулират някои съставки на телесните течности. С потта освен вода и натриев хлорид се отделят урея, фосфати и сулфати, ацетонови тела. За 24 ч. в някои случаи могат да се отделят до 20г. натрий и 10 г. азот. По такъв начин кожата допълва функциите на бъбреците и черния дроб.
  • обменна функция – кожата има важна роля в обмяната на веществата. В нея се натрупват значителни количества вода, соли, масти, белтъци и витамини. Под действието на ултравиолетовите лъчи, намиращият се в кожата провитамин D се превръща във витамин D3, който е от съществено значение за калциево-фосфорната обмяна.
  • дихателна функция - при обикновени условия кожата няма особено значение за отдаването на СО2 и поемането на О2. При физическа работа или висока температура постъпването на О2 през кожата нараства и може да достигне до 730 мл. на час.
  • терморегулаторна функция – кожата участва в процеса на терморегулация по няколко начина – чрез изпарение на влагата и потта от нейната повърхност, чрез топлоизлъчване и топлопровеждане. Подкожната мастна тъкан е лош проводник на топлина и предпазва организма от загуба на топлина.
  • резервоарна функция – кожните кръвоносни съдове имат значителна вместимост. При максимално разширение на тези съдове в тях може да се задържи до 1 л. кръв.

2. Как е устроен нокътя?

Ноктите представляват рогови плочки, лежащи в нокътното ложе.

Нокътът нараства от пластинка в областта на нокътния корен – нокътна матрица, чийто клетки бързо вроговяват и се включват в роговите пластинки на нокътя.

3. Как е устроен косъмът?

Косъмът има две части:

  • корен – намира се в дермата
  • ствол – излиза над повърхността на кожата

Той лежи в образувание на епидермиса – космена торбичка. Към космените торбички се прикрепват снопчета гладкомускулни влакна, които отговарят за движението на космите. При тяхното съкращение космите се изправят а кожата в известна степен се свива – "гъша кожа", като по този начин се намалява отделянето на топлина през кожата. По такъв начин кожата участва в регулациятана топлообмена в организма.

4. Как е устроена човешката кожа?

Кожата е един от най-големите органи на човешкото тяло – тя представлява 5% от общото телесно тегло. Има разнообразна функция – предпазва организма от вредните фактори на външната среда, участва в отделянето на отпадни продукти, участва в топлообмяната и регулацията на водния баланс в организма. В нея са разположени голям брой осезателни, температурни и други нервни окончания – тя представлява едно огромно рецепторно поле.

Кожата се състои от два главни слоя – епидермис и дерма. Под дермата се разполага подкожие, изградено предимно от мастна тъкан с различна изразеност в различните части на тялото. Клетките на епидермиса образуват белтъчното вещество кератин, което има важно значение за защитната му функция, а също и меланин – пигмент, който предпазва организма от вредното действие на ултравиолетовите лъчи.

Повърхността на кожата не е съвсем гладка, а е набраздена с фини линии, които имат различен ход в различните части на тялото. Тези линии са образувания на дермата и са най-силно изразени по дланите и стъпалата, където формират рисунък със строго индивидуални особености. Поради това, отпечатъците от пръстите и дланите, наречени дерматоглифски, служат за идентифициране на хора в съдебномедицинската практика и криминалистиката.

Космите и ноктите се образуват от епидермиса. Наричат се кожни придатъци.