2. Как е устроен нокътя?

Ноктите представляват рогови плочки, лежащи в нокътното ложе.

Нокътът нараства от пластинка в областта на нокътния корен – нокътна матрица, чийто клетки бързо вроговяват и се включват в роговите пластинки на нокътя.