1. Какво е устройството и функцията на гръбначния стълб?

Гръбначния стълб е сложно устроена структура, осигуряваща връзка между множество кости – череп, кръстцова кост, ребра, гръбначни прешлени. Гръбначния стълб е изграден от 33 прешлена, разделени в отдели както следва

 • шиен отдел – 7 прешлена
 • гръден отдел – 12 прешлена
 • поясен отдел - 5 прешлена
 • опашен – 4 прешлена

Устройството и формата му позволяват извършванетона три основни движения:

 • огъване напред до 160є и назад до 145є
 • наклоняване всрани с обща амплитуза 165є
 • завъртане около надлъжната ос на тялото с обща амплитуда до 120є

Гръбначния стълб има специфични извивки при възрастния човек – лордози (изпъкнали напред) и кифози (изпъкнали назад):

 • шийна лордоза
 • гръдна кифоза
 • поясна лордоза
 • кръстцова кифоза

Тези извивки имат важно значение във връзка с изправеното положение на тялото, играят амортизираща роля, като омекотяват натоварванията върху костите във вертикална посока.

Формата на гръбначния стълб търпи промени по време на човешкия живот. При раждането е налице само гръдната кифоза, в последствие с изправянето на главата се формира шийната лордоза, а поясната лордоза се развива след прохождане на детето. С напредване на годините и остаряване на организма лордозите намаляват и изчезват – старческа кифоза.

Любопитен факт:

При човека гръбначния стълб е с форма на S, а при четириногите бозайници – форма на кобилица. Тази форма се определя от позицията на организма в пространството и посоката на основните натоварвания по отношение на скелета.