1. Кои са костите на долния крайник и как са свързани те помежду си?

Костите на долния крайник включват освен костите на свободния долен крайник и костите на т.н. тазов пояс, който свързва гръбначния стълб с долния крайник. Тазовия пояс се образува от двете тазови кости. Те се свързват отзад с кръстцовата кост, а отпред, посредством лонното съчленение се свързват помежду си.

Свободния долен крайник е изграден от следните отдели:

  • бедро
  • подбедрица
  • стъпало

Бедрената кост е най-дългата кост в тялото на човека. По нейния размер може да се изчисли ръста на тялото.

Подбедрицата се състои от две кости – голям пищя и малък пищял, свързани помежду си посредством връзки (лигаменти) и здрава междукостна мембрана. Ставните повърхности на бедрената кост, големия пищял и капачето влизат в състава на колянната става.

Ходилото е структура, изградена от множество кости, разделени на задноходилни, предноходилни и кости на пръстите на ходилото.

Задноходилните кости са разположени в две редици както следва:

  • скочна и петна кост
  • ладиевидна, три клиновидни, кубовидна кост

Предноходилните кости са пет дълги кости и свързват задноходилните кости с костите на пръстите на ходилото. Костите на пръстите на ходилото се наричат фаланги, като броя и формата им са аналогични с тези на ръката.