1. Какви кости изграждат дланта, китката и пръстите?

В състава на ръката влизат 27 кости, включително и тези на китката. Според разбиранията в медицината под "ръка" се разбира частта от горния крайник между китката и върха на пръстите. В този смисъл костите на китката не влизат в състава на ръката, но за да се обясни по-добре структурата на ръката тук са изброени и те. Костите на ръката образуват трите и части - китка, длан и пръсти.

Костите на китката са малки, с разнообразна форма, 8 на брой, разположени в две редици по 4. Чрез лъчево-китковата става първат редица от тях се свързва с костите на предмишницата (виж "Изкълчване и счупване на китката"). Втората, по отдалечена от тялото редица кости на китката, се свързва чрез няколко отделни стави с костите на дланта. Чрез няколко стави костите на китката се свързват помежду си и осигуряват големия и разнообразен обем на движения, които могат да се извършват в китката.

Костите на дланта са 5 на брой и се наричат метакарпални (или среднокиткови) кости. Те свързват костите на китката с костите на всеки един от 5-те пръста на ръката. Всяка една от метакарпалните кости има следната структура: на нея се различава база, ствол, шийка и главичка. Базата е разширена част, чрез която среднокитковата кост се свързва с костите на китката. Стволът е издължената, тръбеста част на костта. Шийката представлява тази част, която свързва ствола с главичката. Главичката е окръгленият край на метакарпалната кост, която служи за свързване с костите на съответния пръст на ръката.

Всеки един от пръстите, с изключение на палеца, се състои от три кости, наречени фаланги (палецът има две фаланги). Най-близката до дланта фаланга се нарича проксимална фаланга. Тя се свързва със следващата фаланга, наречена средна, чрез ставичка, която се нарича проксимална интерфалангеална става.

Средната фаланга се свързва с последната (най-отдалечена от китката) кост на пръста (тя се нарича дистална фаланга и е най-малка) чрез ставичка, която се нарича дистална интерфалангеална става. Палецът има само две фаланги, които се свързват помежду си с една става.

"Кокалчетата", които се виждат по гърба на ръката, всъщност представляват ставите на пръстите. Най-голямото "кокалче", което изпъква най-силно при свиване на ръката в юмрук представлява става, която се нарича метакарпофалангеална става, която свързва среднокиткова кост с първата, най-близка фаланга на всеки един от пръстите. За 5-те пръста съответно има 5 такива стави.