5. Кои основни връзки и сухожилия изграждат колянната става?

Връзките са здрави и еластични ивици от тъкан, които свързват кост с кост и придават устойчивост и здравина на ставите. Четири лигамента (връзки) свързват бедрената кост с големия пищял:

  • предна кръстна връзка - разположена е по средата, във вътрешността на ставата и предпазва тибията (големия пищял) от приплъзване напред спрямо бедрената кост
  • задна кръстна връзка - също разположена във вътрешността на ставата и предпазва тибията от приплъзване назад спрямо бедрената кост
  • латерална колатерална връзка (външна странична връзка) - тази връзка е разположена от външната страна на коляното и го предпазва от изместване или изкривяване встрани от тялото
  • медиална колатерална връзка (вътрешна странична връзка) - тази връзка е разположена от вътрешната страна на коляното и го предпазва от изместване или изкривяване навътре (в посока към другото коляно)

Сухожилията са здрави тъканни "шнурове", които свързват мускулите с костите. Двете основни групи сухожилия около колянната става са сухожилието на четириглавия бедрен мускул, което обхваща капачето и свързвайки бедрената кост с големия пищял, придава стабилност на ставата отпред.

Сухожилията на задните бедрени мускули, свързват мускулите сгъвачи на бедрото с големия пищял като обхващат коляното от вътрешната и външна страна и по този начин стабилизират ставата отзад и отчасти отстрани.