1. Как е устроена предната част на ходилото?

Предната част на ходилото (към нея се включват за по-голяма прегледност и пръстите на крака) е по-издължена и се състои от 19 кости. Пет метаттарзални кости (аналози на метакарпалните кости на китката) свързават костите на средната част на ходилото с костите на всеки един от пръстите (съответно по една метатарзална кост за всеки един от пръстите).

Големият пръст е съставен от две кости (фаланги), свързани помежду им с една става. Всеки един от четирите останали пръста са съставени от 3 костици (фаланги), свързани помежду си с две ставички (по-близката до ходилото се нарича проксимална интерфалангеална става, а по-отдалечената – дистална интерфалангеална става). Ставичките между костите в предната част на ходилото се виждат отвън като "кокалчета".

В допълнение в състава на ходилото влизат и няколко малки костици, наречени сезамовидни, които не играят опорна роля и са "включени в състава на сухожилията на някои мускули (сухожилията са здрави вървовидни структури от съединителна тъкан, които свързват мускулите с костие, за които те се залавят).

С изключение на пръстите, ставите между останалите кости на средната и предната част на ходилото позволяват извършването на малки, почти незабележими движения. Те осигуряват еластичност на ходилото, позволяваща му да "пружинира" под тежестта на тялото.

Ходилото има надлъжен и напречен свод (дъга, отворена надолу), който се поддържа под действието на мускулите и връзките (здрави ленти от съединителна тъкан, които свързват кост с кост) на ходилото. Именно този свод осигурява "пружинирането" на ходилото.