1. Какво представляват бурсите и каква е тяхната функция?

Бурсите са сплескани торбовидни структури, изпълнени с малко количество течност, наречена синовиална (почти същата като тази, намираща се в ставите).

Бурсите са разположени на много места в човешкото тяло (предимно около ставите), където се осъществява движение между две равнини и разделят едни от други част от повърхността на костите и прилягащите върху тях мускули или сухожилия (дълбоки бурси) или кожа и движещите се под нея сухожилия (повърхности бурси).

Бурсите са таппицирани отвътре от тънка мембрана, наречена синовиална, която произвежда малкото количество течност. Някои бурси имат директен контакт със ставите, до които се разполагат. В човешкото тяло има около 160 бурси. Дълбоките бурси са налице при раждането, докато повърхностните бурси се развиват за месеци до години след раждането, на местата, където съществува триене.

Бурсите намаляват триенето и омекотяват движенията между костите, сухожилията и другите тъкани. Най-големите бурси се разполагат под сухожилията около големите стави като рамо, лакът, тазобедрени стави (хълбоците) и колене. Някои от по-важните бурси са следните:

  • бурса на рамото: субакромиална бурса, разполага се между долната повърхност на акромиона (изпъкналата костна част на рамото) и разположените там връзки и мускулите на ротаторния маншон, които обвиват главата на раменната кост. Тази бурса омекотява движенията в рамото, предимно отвеждането на горния крайник встрани от тялото.
  • бурса на лакътя: бурса на олекранона, разполага се между костната изпъкналост на лакътя и лежащата над нея кожа.
  • бурса на хълбока: трохантерна бурса, разполага се между най-силно изпъкналата костна част отстрани на бедрото (големият трохантер) и приплъзващите се над нея сухожилия, мускули и фасции.
  • бурса на седалището: ишиална бурса, разполага се между най-изпъкналата част на седалищната кост и разположената над нея мускулатура на седалището.
  • бурса на петата: ретрокалканеална бурса, разполага се между изпъкналата кост отзад на петата и Ахилесовото сухожилие, което се залавя там.
  • бурси на коляното: перипателарна бурса - разполага се между капачката на коляното и лежащата над нея кожа; бурса на "pes anserinus" (пачи крак) - разполага се между сухожилията от вътрешнодолната част на коляното и подлежащата кост; инфрапателарна бурса, разполага се между дебелото сухожилие, свързващо долния полюс на капачката и подбедрицата и подлежащата кост.
  • илиопсоасна бурса: това е най-голямата бурса в тялото, разполага се между предната повърхност на тазобедрената става лежащия върху нея мускул илиопсоас.