1. Черен дроб - физиология

Черният дроб има следните основни функции:

  • храносмилателна функция – жлъчката изливаща се от черния дроб в дванадесетопръстника участва в процеса на храносмилането
  • обменна функция - в черния дроб се извършва дезаминирането и трансаминирането на аминокиселините и образуването на урея. Осъществява се синтезата на плазмените белтъци, като от особено значение са белтъците, които участват в процеса на кръвосъсирване (фибриноген, протромбин, проакцелерин, проконвертин, хепарин и др.). В черния дроб се складират запасни въглехидрати под формата на гликоген – той участва в поддържане на постоянството на кръвнозахарното ниво. В него се осъществява разграждане и синтез на масти, разграждане и инактивиране на стероидните хормони. Образува се витамин А, а се складират витамините В2, В12, С, Д, Е, РР.
  • терморегулаторна функция – при спадане на околната температура се образува повече топлина в организма чрез активиране на ензимните процеси в черния дроб
  • хемопоетична функция – образуване на кръвни клетки през ембрионалния период
  • резервоарна функция – черния дроб е депо за кръв
  • хемоклазична функция – разрушаване на непълноценните кръвни клетки. При разрушаването на еритроцитите (червените кръвни клетки) хемоглобинът се разпада до желязо, глобин и биливердин. Биливердинът се превръща в билирубин.
  • екскреторна функция – чрез жлъчката се изхвърлят редица продукти, които са ненужни за организма
  • детоксична функция – изразява се в окисление, редукция, свързване и хидролиза на редица крайни продукти от белтъчната обмяна (индол, скатол, фенол), които при отпадане на тази функция имат токсичен ефект върху организма