1. Черва - физиология

Чревната моторика има функцията да размесва, да придвижва чревното съдържимо и да улеснява резорбцията му. Размесването довежда не само до пропиване на хранителната маса с храносмилателни сокове, а и до по-добър контакт с резорбционната повърхност на червото.

Тънкото черво извършва три вида движения:

  • сегментни движения – ритмични свивания и разпускания на пръстеновидните мускули в близки участъци. Кратко време след това съкратените участъци се отпускат, а съседните се свиват. По този начин чревното съдържимо се смесва със смилателните сокове.
  • махаловидни движения – ритмични периодични съкращения на по-големи участъци. При тях се съгласува двигателната дейност и на двата слоя чревни мускули. Надлъжните мускули ритмично се свиват и се отпускат, като на известно протежение тънкото черво ту се скъсява, ту се удължава и неговото съдържимо се премества.
  • перисталтични движения – последователното съкращение на циркулярния слой по протежение на червата от стомашния към аналния край, като съседният, по-долу разположен участък се отпуска. По този начин се осигурява еднопосочно движение на хранителния химус. Перисталтична активност се усилва чувствително след нахранване. Това се дължи отчасти на постъпването на химус в дванадесетопръстника, а също и на разтягането на стомаха от постъпилата в него храна.