1. Стомах - физиология

Моториката на стомашната гладка мускулатура осигурява напълването на стомаха с храна, размесването и пропиването и със стомашен сок до образуване на получена смес – химус, придвижването и към пилорната част и преминаването и от стомаха в дванадесетопръстника.

Напълване на стомаха с храна – на гладно стомахът не е с отпуснати стени. Гладката мускулатура е постоянно напрегната, поради което стените прилягат плътно и обхващат малкото течно съдържимо на стомаха (около 50 мл. богат на слуз стомашен сок и малък въздушен мехур в горната част). В хода на напълване на стомаха в зависимост от количеството на поетата храна тонусът на стомашната мускулатура се изменя и поддържа така, че стомашните стени се отпускат, но плътно обхващат съдържимото. Нормално тялото на стомаха се поддава на разтягане с постъпване на нови порции храна до обем от около 1 л.

Гладките мускули на стомаха осъществяват тонични и ритмични фазични (размесващи и перисталтични) движения.

Престоят на храната в стомаха зависи преди всичко от нейния състав. Докато млечната храна преминава в червата след 1-2 ч., смесената остава в стомаха до 4 ч. Въглехидратната храна напуска стомаха по-бързо от белтъчната. Мастната храна се задържа над 5 часа, поради потискащото си действие върху моториката и секрецията на стомаха.Течностите го напускат почти веднага след постъпването им в него.