6. Как се прилагат антитромботичните медикаменти?

Антикоагулантите са индицирани при пациенти с предсърдно мъждене, защото редуцират риска от мозъчен инсулт. Аспирин или по-рядко антикоагулант са индицирани и като вторични профилактика след миокарден инфаркт. Няма сигурни доказателства за ползата от такава терапия при пациенти със сърдечна недостатъчност в синусов ритъм и без анамнеза за миокарден инфаркт.

Нискомолекулните хепарини могат да са от полза при профилактика на дълбоки венозни тромбози и (белодробна тромбоемболия при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, които прекарват по-голямата част от времето на легло).