13. Какъв е изборът на фармакологична терапия?

Функционален клас по НЙХА

Симптоматична терапия

Терапия подобряваща преживяемостта и намаляваща заболеваемостта

При непоносимост към АСЕ-инхибитор или бетаблокери

Клас І по НЙХА

Редуциране/спиране на диуретика

Продължаване на АСЕ-инхибитор при асимптоматични пациенти, бета блокер при прекаран инфаркт

Клас ІІ по НЙХА

+/- диуретик според задръжката на течности

АСЕ-инхибитор като лечение на първа линия.

Добави бета-блокер при персистиране на симптоматиката

Ангиотензинови блокери ако АСЕ-инхибитор не се понася

АСЕ-инхибитор + Ангиотензинови блокери ако бета-блокер не се понася

Клас ІІІ по НЙХА

+ диуретик + дигиталис при персистираща симптоматика+ нитрат/дихидралазин, ако се толерира

АСЕ-инхибитор и бета- блокер

Добави спиронолактон

Ангиотензинови блокери ако АСЕ-инхибитор не се понася

АСЕ-инхибитор + Ангиотензинови блокери ако бета-блокер не се понася

Клас ІV по НЙХА

Диуретик + дигиталис+ нитрат/дихидралазин, ако се толерира+ временна инотропна подкрепа

АСЕ-инхибитор, бета-блокер, спиронолактон

Ангиотензинови блокери ако АСЕ-инхибитор не се понася

АСЕ-инхибитор + Ангиотензинови блокери ако бета-блокер не се понася