11. Как се прилагат диуретиците?

Диуретиците са основна симптоматична терапия при задръжка на течности - белодробен застой или/и периферни отоци.Те водят до намаляване на задуха и повишаване на физическия капацитет.

Диретиците трябва да се прилагат в комбинация с АСЕ- инхибитори винаги , когато е възможно.

Умерената сърдечна недостатъчност може да се лекува с тиазиден диуретик, но при влошаване на състоянието, включването на бримков диуретик става наложително. При гломерулна филтрация под 30 мл/мин тиазидните диуретици са много по-малко ефективни. Интравенозно приложение и продължителна инфузия на бримков диуретик може да се наложи за преодоляване на диуретичната резистентност. Комбинацията от тиазиден и бримков диуретик също повишава ефективността на диуретичната терапия.

Калий съхраняващи диретици трябва да се използват само при хипокалиемия въпреки терапията с АСЕ-инхибитори. Да се започне с малка доза , да се проверят креатини и К след 5-7 дни и да се оптимизира дозата. Изследванията се повтарят на 5-7 дни до достигане на стабилни К нива.