1. Какво е лечението на сърдечна недостатъчност при диастолна дисфункция?

Има много малко данни от клинични проучвания и наблюдения. Спорен и процентът на сърдечна недостатъчност продена от чиста диастолна дисфункция , но при по-възрастни пациенти процентът на симптоми на сърдечна недостатъчност при нормална левокамерна систолна функция е 35 -45%.

  • бета –блокер за забавяне на сърдечната честота и удължаване на диастоличнито пълнене
  • верапамилов тип калциев антагонист - по същите причини. Някои проучвания с верапамил показват подобрение при ХКМП
  • АСЕ-инхибиторите могат да подобрят релаксацията и растегливостта на камерата директно, както и да имат продължителен ефект чрез редукция на хипертрофията и на хипертонията
  • диуретици могат да са необходими при епизоди на азотна задръжка, но трябва да се използват внимателно, за да не се намали ексцесивно преднатоварването и така да се намали ударния обем