5. Как се диагностицира сърдечният пристъп?

При съмнение за сърдечен пристъп се провеждат диагностични тестове от самото начало и в продължение на няколко дни по време на болничния престой. Изследват се:

  • сърдечни ензими - когато сърдечният мускул се увреди мускулните протеини попадат в кръвния поток и могат да бъдат изследвани. Повишението на тези протеини известни като сърдечни ензими доказва пресният миокарден инфаркт. Креатин киназата се освобождава при загиването на сърдечните мускулни клетки, след разрушаване на клетъчните им мембрани. Необходимо е да мине известен брой часове от началото на сърдечния пристъп за да настъпи пиково повишаване на стойността на креатин киназата. Тропонин I и Тропонин Т- Нивата на тези ензими се повишават през първите 6-8 часа от сърдечният пристъп и се задържат над нормите за около седмица
  • ЕКГ- данните от електрокардиограмата могат да диагностицират някои ранни отклонения при миокарден инфаркт, но в някои случаи началното ЕКГ-изследване е в норма. Това налага повторни ЕКГ-изследвания или мониториране.
  • ехокардиограма - ултразвуково изследване на сърцето. Дава възможност за визуализиране на някои усложнения, включващи клапни увреди, руптура на сърдечния мускул, събиране на течност в перикардната торбичка. Изследва се фракцията на изтласкване на сърцето, който показател оценява ефикастността на помпената функция на сърцето.
  • коронарна ангиография - визуализира запушването на коронарните артерии; Пластичен катетър се въвежда през феморалната, брахиалната или радиалната артерия до входните отвърстия на коронарните артерии и през него се въвежда контрастно вещество, което се изобразява при облъчване с х-лъчи; Ангиограмата е от значение при избор на подходящо лечение: медикаментозно, ангиопластика, поставяне на стент или байпас-хирургия.