4. Какви са усложненията на миокардния инфаркт?

  • сърдечна недостатъчност – загиването на част от сърдечният мускул отслабва помпената функция на сърцето, което намалява притока на кръв към останалите тъкани и органи на човешкото тяло. Това води до задръжка на течности и нарушение във функционирането на някои органи, например бъбреците.
  • камерно мъждене – настъпва когато нормалната електрична активност на сърдечният мускул се замести от хаотична електрична активност, която е неефективна за да осигурни изтласкване на кръвта към останалите органи и системи. Мозъкът се уврежда дефинитивно ако кръвотокът не бъде възстановен в рамките на пет минути.

При камерно мъждене се налага спешна кардиопулмонална ресусцитация за предотвратяване настъпването на смърт.