3. Как се лекува инфаркт на миокарда?

 • антиагрегантни лекарства за предотвратяване образуването на съсиреци в артериите
 • антикоагулантни лекарства за предотвратяване на нарастването на образували се кръвни съсиреци в артериита
 • коронарна ангиография с перкутанна транслуминална ангиопластика с или без поставяне на стент в запушената коронарна артерия
 • медикаменти лизиращи кръвния съсирек - тъканен плазминоген активатор/tPAs/. Колкото по-рано се назначат тези медикаменти, толкова е по-сигурен техният ефект, свързан с лизиране на кръвния съсирек и възстановяване кръвотока към сърдечния мускул. Потенциален риск от приложението на тези медикаменти е кървенето. Най-сериозното усложнение от прилагането на tPAs е развитие на хеморагичен мозъчен инсулт.
 • подобряване доставката на кислород към сърдечния мускул
 • медикаменти понижаващи нуждата на сърдечния мускул от кислород
 • медикаменти предотвратяващи появата на абнормен сърдечен ритъм
 • ангиопластика - спешната коронарография и коронарната балонна ангиопластика /перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика/ се провеждат в подходящо оборудвани болници. Върха на балонния катетър се дилатира, притиска плаката и съсирека, осигурявайки възстановяване на кръвотока в коронарните артерии.
 • поставяне на стент – Стентът се поставя в коронарната артерия след балонната ангиопластика и осигурява поддържането на отворен артериален лумен.
 • артеректомия – понякога плаките са твърде ригидни, калцирали и не могат да се третират с балонна ангиопластика. В тези случаи плаките могат да се изрежат чрез подобни на дрил ротаторни остриета или лазер.
 • аорто-коронарен байпас се препоръчва при стеснение на по-голяма част от коронарните артерии.

Основният терапевтичен минимум включва:

 • кислород през назален катетър или лицева маска
 • нитроглицерин под езика
 • обезболяване /морфин,фентанил/
 • Аспирин – при алергия към аспирин може да се даде клопидогрел /плавикс/

Целта на лечението е да осигури максимално бързо възстановяване на кръвотока към сърдечния мускул, процес наречен реперфузия. Това ограничава степента на увреда на сърдечния мускул и запазва помпената функция на сърцето. Оптималният интервал за осигуряване на реперфузия са първите 4-6часа от началото на сърдечния пристъп.