3. Какво е запушване (обструкция) на хранопровода?

Някои заболявания могат да доведат до стеснение и дори пълно запушване на хранопровода. В редки случаи се касае за вродени заболявания. В повечето случаи става дума за прогресиращо увреждане на хранопровода или напредващ туморен процес.

Храна или чужди тела също могат да запушат хранопровода. Увреждане на хранопровода на основата на повтарящо се връщане на съдържимо от стомаха (гастроезофагеален рефлукс) с дългогодишна давност може да е друга причина за обструкцията.

Увреждане от лекарства или поглъщане на корозивни субстанции след време могат да имат същия резултат. Стеснението може да се дължи на притискане от вън, най-често от увеличено ляво предсърдие, аневризма на аортата, абнормна артерия (причина за т.н. Дисфагия Лузория), увеличена щитовидна жлеза, костно образувания от гръбначния стълб или туморен процес - най-често рак на белия дроб. Туморни процеси на самия хранопровод, били те доброкачествени или злокачествени, в напреднал стадий са друга вероятна причина са обструкцията му.

Поради това, че всички тези процеси водят до намаляване да диаметъра на хранопровода, болните се оплакват от затруднено преглъщане на твърди храни, главно месо и хляб. Когато процесът напредне още може да се затрудни и преглъщането на течностите.

Рентгеноконтрастното изследване с Бариева каша дава информация за положението и степента на стеснението на хранопровода. Лечението и прогнозата зависят от подлежащата причина.