1. Какво представляват мембраните и диафрагмите на хранопровода?

Мембрани на хранопровода (Плумер- Винсон синдром, сидеропенична дисфагия).

Това са тънки мембрани, които разрастват от лигавицата на горната 1/3 на хранопровода. Макар че са много редки, те се появяват предимно у хора които страдат от продължителна нелекувана желязодефицитна анемия.

Не е ясен механизма, по който железния дефицит води до образуването на мембраните. Най-често процедурата, с която се диагностицира рентгенологично с проследяване на акта на гълтането.

След като се излекува анемията, мембраните изчезват от само себе си. Ако това не се случи , могат да се отстранят ендоскопски.