6. Как се поставя диагнозата?

Много информативно е рентгеновото изследване с контраст (Бариева каша). За целта рентгенолога проследява акта на гълтането, и преминаването на храната през хранопровода. Когато е налице такова моторно нарушение, ясно се виждат неефективните контракции на хранопровода , и нарушеното преминаване на контраста.

Езогафеална сцинтиграфия - подобно на горното изследване се използва малко количество материя, тук маркирана с изотоп. Дава възможност да се проследи преминаването на храната през хранопровода.

Измерване на налягането чрез манометрия - при този тест в хранопровода се поставя тръба, което измерва налягането в него, респ. в отделните му части в това число и на сфинктерите (горен и долен). Този метод е много чувствителен при анализа на спазмите. Може да се използва и медикамент, който да ги предизвика изкуствено, вместо да се изчаква да се появят от само себе си.