3. Какви са симптомите на ахалазия?

Ахалазията се появява и протича почти незабелязано в началото си. Това става най-често във възрастта между 20 и 60 г. като прогресира бавно с месеци и дори години. Затвореният долен езофагеален сфинктер, които не може да отговори адекватно на перисталтичните вълни, причинява разширението на надстоящата част на хранопровода.

Основният симптом се изразява в затруднено преглъщане на твърди и течни храни. Други симптоми могат да са гръдната болка, регургитацията (повръщане) на некиселото и несмляно съдържимо на разширения хранопровод, нощната кашлица. Макар и рядко гръдната болка може да се появи и без видима причина.

Около 1/3 от хората с ахалазия имат регургитация на несмляна, често подложена на гниене храна, по време на сън. Така те лесно могат да аспирират частици от нея, което води до кашлица белодробни абсцеси, инфекция на дихателните пътища, бронхиектазии и аспирационна пневмония.