10. Какво представлява хранопроводът?

Хранопроводът (езофаг) е кух тръбест орган, част от храносмилателната система, които представлява връзката между гълтача (фаринкса) и стомаха. Дължината му е приблизително равна на 24 см. Започва от горния езофагеален сфинктер, навлиза в гръдната клетка, разположен зад трахеята, в коремната кухина навлиза през отвор в диафрагмата (hiatus oesophageus). Връзката между стомаха и хранопровода се нарича гастроезофагеална връзка. Преди свързването на хранопровода и стомаха се намира т. нар. долен езофагеален сфинктер. Неговото предназначение е да не допуска връщане на кисело стомашно съдържимо в хранопровода. При ред болестни състояния, по една или друга причина той не може да изпълнява тази си функция.

Стената на хранопровода е изградена от вътрешен лигавичен слой (т.нар мукоза) и два мускулни слоя (циркулярен и надлъжен), и за разлика от останалите части на храносмилателния канал няма външен серозен слой. От тук идва опасността при увреда на стената, съдържимото му да попадне в средностението (участък от гръдната клетка, разположен между двата бели дроба, наречен още медиастинум) създавайки живото застрашаващо заболяване известно като медиастинит.

Друга анатомична особеност на хранопровода е венозният му отток, чрез който се осъществява връзка между вратната вена (v. Portae), събираща кръвта от нечифтните коремни органи и носеща я към черния дроб, и горната куха вена. Тази "връзка" е известна като порто-кавална анастомоза. Когато по някаква причина (най-често заболяване на черния дроб) венозният отток по вратната вена е затруднен, кръвта се насочва към горната куха вена по пътя на тази връзка. Вените на хранопровода се разширяват и стават лесно раними, появяват се т.нар. варици на хранопровода, чието най-сериозно, но за съжаление доста често, усложнение е кръвоизливът.

Повече за анатомия на храносмилателната система може да намерите ТУК.