1. Какво представляват дивертикулите на хранопровода?

Дивертикулите са по същество саковидни разширения на хранопровода, които в редки случаи могат да са причина за затруднено преглъщане. По причина за появата си дивертикулите могат да се разделят на тракционни (поради теглене на стената от вън) и пулсионни (поради повишено налягане отвътре). Според местоположението си биват:

  • фарингеални (в началото на хранопровода)
  • епибронхеални (в средната 1/3, най-често тракционни)
  • епифренични(непосредствено над ДЕС)

Фарингеалният дивертикул , наречен Ценкеров дивертикул, е най-честият дивертикул на хранопровода. Основната причина за появата на фарингеалния и епифреничния дивертикул е нарушение в координацията между акта на гълтането и отпускането на сфинктерите. Могат да се появят при езофагеалния спазъм както при ахалазията и нарушенията в крикофарингеалния мускул. Епибронхиалните дивертикули се дължат по често на възпалителни сраствания със съседни органи (напр. трахея) и теглене отвън.

В голям дивертикул може са се задържат несмлени хранителни маси. Последствията са сходни като при вече описаните болести водещи до задържане на храна в хранопровода, които бяха описани по-горе- аспирация по време на сън, аспирационна пневмония и.др. Много рядко може да се появи и затруднено преглъщане.

Диагнозата отново де поставя най-добре на рентгеново изследване с бариев контраст и проследяване на акта на гълтането.

Лечението се налага когато се появят симптомите. Дивертикулът може да се премахне хирургически. Ако е предизвикан от друго заболяване (ахалазия, дифузен езофагеален спазъм) се налага неговото лечение.