5. Кога да потърсите лекарска помощ и от какъв лекар?

Потърсете лекарска помощ ако забележите болезнени разязвявания по лигавицата на устната кухина или по половите органи или забележите някои от другите симптоми на болестта.

Аkо забележите някои от симптомите на болестта на Бехтерев се обърнете към личния лекар. По негова преценка, той ще Ви насочи към лекар специалист. Тъй като болестта засяга много органи и различни системи на тялото, обикновено се налага да посетите различни специалисти. Желателно е един от тях (най-често ревматолог, лекар, специализиран в диагностицирането и лечението на ревматичните заболявания, каквото е синдромът на Бехчет) да координира лечението, проследяването на заболяването и сътрудничеството между останалите специалисти.

Специалистите, които лекуват симптомите от страна на различните системи на тялото са: гинеколог (лекува язвите по половите органи при жените), уролог (лекува разязвяванията по половите органи при мъжете), дерматолог (лекува кожните увреждания и афтозните язви в устната кухина), офталмолог ( лекува възпалението на очите), гастроентеролог (лекува уврежданията на храносмилателния път) и невролог (лекува увредите на централната нервна система).