2. Каква е прогнозата за болните от синдром на Бехчет?

Повечето хора, страдащи от болестта на Бехчет водят нормален начин на живот и успяват да контролират добре симптомите на заболяването с правилно приложено медикаментозно лечение и балансиран режим на физическа активност.

Болестта на Бехчет обичайно е хронично (дългопротичащо) състояние. При ефективно лечение пристъпите стават по-рядки след 1-2 години и някои от пациентите навлизат в различно продължителен период на ремисия. При някои от пациентите, обаче, дори първите симптоми не се повлияват от лечението и при тези пациенти обикновено се развива тежко засягане на очите или други органи след период от няколко месеца или години.