7. Какво представлява острата коремна болка?

Острата коремната болка е често оплакване. При 10 до 25 % от пациентите с остра коремна болка необходима спешна оперативна интервенция (болни с остър хирургичен корем). Важността на проблема произлиза именно от този голям процент болни, при които грешният подход, неправилната диагноза и лечение могат да доведат до неблагоприятни последствия вследствие тежките усложнения на първичните заболявания, водещи до това оплакване.

Почти половината от тези пациенти се повлияват от консервативно лечение, при което диагнозата остава неуточнена. При 10 % от болните причината за острата коремна болка е гастроентерит. Другите най-чести причини за остра коремна болка са нефролитиазата, тазовата възпалителна болест и инфекциите на бъбречно-отделителната система.

Висцералната коремна болка е крампична (коликообразна) и лошо локализирана. Тя произлиза от кухи или паренхимни коремни органи. При болка от кух коремен орган причината обикновено е спазъм или раздуване на органа. Соматичната (париетална) коремна болка произлиза от възпаление на париеталния перитонеум. В тези случаи болката е остра и добре локализирана.

В началото на болестния процес пациентите обикновено усещат висцерална болка, която при напредване на процеса преминава в соматична при засягане на съседния перитонеум. Отразената болка се усеща далеч от мястото на болестния процес и се обяснява с различният ембрионален произход на коремните структури (болка в скапуларната област при заболявания на слезката и жлъчния мехур).