4. Кои са другите важни моменти в анамнезата?

  • хирургична анамнеза – предшестващите хирургични интервенции могат да доведат до развитие на чревна острукция и евентуално изключване на апендицит (при наличие на характерния белег)
  • използвани лекарства - използването на Нестероидни Противовъзпалителни Средства и атиациди е характерно за язвената болест. Пациенти, използващи кортикостероиди демонстрират много замъглена клинична картина.
  • придружаващи заболявания – анамнеза за диабет, язвена болест, хепатит, жлъчнокаменна болест. Уместно е разпита да включи и наличие на предшестващи болкови епизоди.
  • гинекологична анамнеза с уточняване на менструалния цикъл
  • вредни навици – алкохол (панкреатит, язвена болест, цироза, хепатит), наркомания (хепатит, цироза), тютюнопушене (язвена болест)
  • фамилна обремененост