2. Какъв е коремния статус?

оглед – при перитонит коремното дишане изчезва. При обструкция е възможна появата на видима перисталтика. Балонирането на корема обикновено е резултат от обструкция или асцит (жабешки корем). Екхимозите по коремните флангове или около пъпа са признаци на ретроперитонеална хеморагия вследствие панкреатит или травма. Дилатираната венозна мрежа по страничните коремни повърхности или около пъпа сочи към чернодробна патология. Възможно е установяването на налична херния в ингвиналната/феморална области. При задръжка на урина може да се наблюдава увеличение на пикочния мехур над симфизата (глобус везикалис)

аускултация – късите и високочестотни перисталтични звуци (преодоляваща перисталтика), заедно с чревното плискане са характерни за чревна обструкция. Хипоактивната или липсваща перисталтика се явява с напредването на процеса и въвличането на перитонеума.

палпация – При пациенти с аневризма на абдоминалната аорта може да се опипа туморовидна пулсираща маса. При болни с остър холецистит може да се палпира болезнена туъморовидна маса в дясното подребрие. При някои заболявания е налице и органомегалия. Признаците на перитонеално дразнене включват:

  • симптом на отдръпването – болка при рязко отдръпване на палпиращата ръка
  • мускулна резистентност и спазъм при палпация
  • съпротива от страна на пациента при палпация
  • отразена болка в левия долен квадрант при палпация в десния долен кавадрант (апендицит с перитонит)

перкусия – перкусията спомага за откриването на асцит и перкуторна резистентност (перитонит)