12. Кои са специфичните форми на перикардит?

В ежедневната клинична практика често срещаме затруднения при етиологичното уточняване и при лечението на перикардните –заболявания. На практика лекуваме следните форми на перикардит.

  • вирусен перикардит
  • бактериален перикардит
  • тубелкулозен перикардит
  • перикардит при бъбречна недостатъчност
  • автореактивен перикардит и перикардни усложнения при системни автоимунни заболявания
  • посттравматичен сърдечен синдром - постперикардиотомен синдром
  • постинфарктен перикардит
  • травматичен перикарден излив и хемоперикард при аортна дисекация
  • неопластичен перикардит