5. Какво е радиационен перикардит?

Възможността за развитие на радиационно индуциран перикардит зависи от приложения източник, дозата, продължителността, изложения на радиация обем, облъчваното поле и възрастта на пациента.

Радиационния перикардит може да се наблюдава по време на терапията или след месеци и години - с латентен период до над 15-20 години. Изливът може да бъде серозен или хеморагичен, по-късно с фибринозни адхезии или констрикция, без тъканна калцификация.

Симптомите могат да бъдат маскирани от подлежащото заболяване или от приложената химиотерапия.

Диагностицирането започва с ЕхоКГ, последвана от КТ и ако е необходимо ЯМР. Перикардит без тампонада се лекува консервативно. Перикардиоцентеза се извършва с диагностична цел както и при компрометирана хемодинамика или тампонада.

Перикардна констрикция се среща в над 20% от пациентите и изисква перикардектомия. Оперативната смъртност е висока (21%), а за постоперативните 5 години преживяемостта е много ниска (1%), главно поради миокардна фиброза.