3. Какво е медикаментозно и токсично-свързан перикардит?

Перикардните реакции към лекарства се редки, но някои лекарствени и токсични субстанции могат да предизвикат перикардит, тампонада, адхезии, фиброза или констрикция.

Механизмите включват: лекарствено индуциран лупус, идиосинкразия, "серумна болест", реакции към чужди субстанции и др. Поведението е основано на прекъсване на приема на етиологичния агент и симптоматично лечение.

Лекарствено индуциран лупус еритематозус

Прокаинамид, Токаинид, Хидралазин, Метилдопа, Мезалазин, Резерпин, Изониазид, Хидантоини

Реакция на свръхчувствителност

Пеницилин, триптофан,

Идиосинкратична реакция или свръхчувтвителност

Миноксидил, Метизергид, Практолол, Бромокриптин, Психофуран, Фенилбутазон, Амиодарон, Стрептокиназа, р-Аминосалицилова киселина, Тиазиди, Стрептомицин, Тиоурацил, Сулфонамиди, Циклофосфамид, Циклоспорин, Мезалазин, 5-Флуорурацил, Ваксини, Цитарабин, инхалиране на полимерни изпарения.

Антрациклинови деривати

Доксорубицин, даунорубицин

Серумна болест

Чужд антисерум (напр. противотетаничен), кръвни продукти

Отрови

От скорпион, риба, ожилване

Реакции към чужди субстанции (директна перикардна апликация)

Талк (магнезиев силикат), силикони, тетрациклин, други склерозиращи вещества, азбест, желязо при І-таласемия,

Вторично перикардно кървене / хемоперикард

Антикоагуланти, тромболитични агенти

Треска от полимерни изпарения – инхалиране на изпарения от изгаряне на политетрафлуороетилен

тефлон