2. Какво е перикарден излив при тиреоидни нарушения?

Перикарден излив се наблюдава при 5-30% от пациентите с хипотиреоидизъм. Изливът се набира бавно. Тампонада се среща рядко. В някои случаи може да се наблюдава холестеролов перикардит.

Диагнозата на хипотиреоидизма се базира на изследване нивото на TSH и тироксин в серума. Могат да се наблюдават брадикардия, ниско волтажни QRS комплекси, изоелектрични или отрицателни Т вълни в ЕКГ.

Рентгенографски се установява кардиомегалия, а с ЕхоКГ – перикарден излив. Може да има анамнеза за радиационно индуцирана тиреоидна дисфункция, миопатия, асцит, плеврален излив. Субституиращата хормонална терапия намалява перикардния излив (ниво на доказателства В, показания клас І).