4. Какви са симптомите на констриктивен перикардит?

Пациентите се оплакват от умора, периферни отоци, задух и подуване на корема, които могат да бъдат влошени от протеин – губеща ентеропатия. Обикновено, периодът между началното перикардно възпаление и началото на констрикцията е дълъг.

При декомпенсирани пациенти могат да се срещат венозна конгестия, хепатомегалия, плеврални изливи и асцит. Хемодинамичните нарушения могат да бъдат допълнително влошени чрез систолна дисфункция дължаща се на миокардна фиброза или атрофия.