6. Какви са симптомите на перикардната тампонада?

При компресия на съседни органи могат да настъпят диспнея, дисфагия, дрезгав глас (н.ларингеус рекуренс), хълцане (н. френикус), гадене, повръщане (диафрагмата). Сърдечните тонове са глухи.

Притъплението под лявата скапула е резултат от притискането на белодробната основа. При тампонада е налице гръден дискомфорт, тахипнея и диспнея прогресираща до ортопнея, кашлица и дисфагия, понякога епизоди на загуба на съзнание. Коварно развиващата се тампонада може да се представи с белезите на нейните усложнения (бъбречна недостатъчност, абдоминална плетора, чернодробна недостатъчност, мезентериална исхемия).

Тампонада без два или повече белега за възпаление (типична болка, перикардно триене, температура, дифузна елевация на ST сегмента) обикновено е свързана с малигнен излив. ЕКГ може да показва намален волтаж на QRS и T вълните, депресия на PR сегмента, ST-T промени, бедрен блок, електрически алтернанс (рядко се вижда при липса на тампонада). При торакалната рентгенография големите изливи са изобразени като кълбовидна кардиомегалия с ясно очертани граници (силует на "тумбесто шише").