4. Каква е диагностиката на перикардната тампонада?

Двуразмерната ЕхоКГ осигурява информация за естеството на течността, както и за наличие на фибрин, съсиреци, тумори, въздух и калций. След лъчетерапия на гръдния кош често се намират вътреперикардни повлекла и са комбинирани със задебелен висцерален или париетален перикард. В перикардната кухина могат да се открият туморни маси, понякога с вид на цветно зеле. В парастернална позиция по дългата ос перикардната течност се придвижва към задната атриовентрикуларна бразда, докато плевралната течност остава под лявото предсърдие.

КТ и ЯМР могат също да бъдет използвани за определяне големината и степента на перикардните изливи. КТ и ЯМР измерват изливите по-големи отколкото ЕхоКГ.

До 1/3 от пациентите с асимптомни големи хронични перикардни изливи развиват неочаквана/внезапна сърдечна тампонада. Диагностичният алгоритъм на сърдечната тампонада е представен на табл.4.