9. Какво е медикаментозното лечение на острите перикардити?

  • НПВС - основни медикаменти (ниво на доказателства В, клас І). Ibuprofen е предпочитан заради неговите редки странични ефекти, благоприятен ефект върху коронарния кръвоток и големият дозов диапазон. Дозата зависи от тежестта на заболяването и отговора на пациента към провежданото лечение. Първоначално може да се изискват 300 – 800 мг на всеки 6 – 8 часа. Терапията трябва да продължи дни или седмици, най-добре докато изливът изчезне. Необходимо е да се осигури гастроинтестинална протекция при всички пациенти.
  • Колхицин –прилага се като монотерапия или прибавен към НПВС. Изглежда е ефективен при първоначалната атака, както и за профилактиката на рецидиви (ниво на доказателства В, показания клас ІІа). Понася се добре и е с по-малко странични ефекти отколкото НПВС.
  • Кортикостероидната терапия трябва да бъде ограничена до съединително тъканни заболявания, автореактивен или уремичен перикардит. Интраперикардното приложение избягва системните странични ефекти и е високо ефективно (ниво на доказателства В, показания клас ІІа).

Ако пациентите изискват антикоагуланти, препоръчва се Хепарин при стриктно проследяване.